SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Uporabniški računGozdna proizvodnja

Kje in kaj delamo

Gozdna proizvodnja je naša prva dejavnost med glavnimi dejavnostmi družbe. Gozdna proizvodnja vsebuje predvsem sečnjo in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. V okviru lastne proizvodnje izvajamo gozdno proizvodnjo v gozdovih v lasti Nadškofije Ljubljana, ki na območju blejskega gozdnogospodarskega območja skupaj obsegajo 19.802 ha gospodarskih gozdov. Prostorsko največji del gozdne proizvodnje izvajamo v gozdovih na Pokljuki, Jelovici, Mežakli ter v Zgornjesavski dolini.

Gozdno proizvodnjo izvajamo tudi za manjše in večje zasebne lastnike gozdov na domačem blejskem območju, širom po celi Sloveniji in tudi v sosednjih državah. Za vse lastnike gozdov letno posekamo in spravimo več kot 100.000 m3 lesa.

GG Bled - sečnja lesa: Jutro na Jelovici GG Bled - sečnja lesa: Jutro na Jelovici

Izkušnje in naše zmogljivosti

Z gozdno proizvodnjo se ukvarjamo od svoje ustanovitve leta 1948 in v teh letih smo si nabrali veliko izkušenj. Zaposlujemo izkušene gozdarske strokovnjake različnih profilov (magistre, inženirje, tehnike), ki načrtujejo, organizirajo in nadzirajo dela v gozdni proizvodnji. Razpolagamo z najsodobnejšimi stroji in opremo ter tehnologijo za obvladovanje pestrih slovenskih terenskih in sestojnih razmer. V strojnem parku imamo specialne gozdarske traktorje, goseničarje, sodobne žične naprave s procesorsko glavo SYNCROFALKE in BAUMFALKE ter stroje za izvajanje strojne sečnje JOHN DEERE.

Najsodobnejša tehnologija in ekološka prizadevanja

Prizadevanja za tehnološki napredek morajo v gozdarstvu poleg ekonomskih vidikov obsegati tudi ergonomske in okoljske vidike. V slovenskem gozdarstvu je v tehnološkem smislu kar nekaj področij, kjer za gozdnatimi državami EU zaostajamo vsaj za 10 let. Največji zaostanek je prav gotovo v uporabi sodobnih tehnologij sečnje in spravila lesa, kamor spadajo stroji za sečnjo (harvesterji) in stroji za izvoz lesa - zgibni polprikoličarji (forwarderji). Vsaka tehnološka sprememba je pri gozdarjih naletela na večji ali manjši odpor. Tudi pri zamenjavi ročne žage z motorno je bilo podobno. Danes je delež strojne sečnje v Sloveniji zanemarljiv. Na Finskem je na primer delež strojne sečnje preko 90%, v državah, ki so z nami bolj primerljive, kot so Nemčija (redčenja) in Avstrija (državni gozdovi), pa preko 50%. Čeprav ima strojna sečnja zaradi naravnih omejitev gozdnih sestojev v Sloveniji omejen domet, so njene prednosti zaradi ekonomskega, ergonomskega in varnostnega vidika tako velike, da jo moramo uporabljati na primernih terenih. Zaradi težkega fizičnega dela z motorno žago večina poklicnih gozdnih delavcev konča svojo delovno dobo kot delovni invalidi.

 GG Bled - sečnja lesa: žičnica GG Bled - sečnja lesa: žičnica

V GG Bled smo leta 2004 kot pionirji prvi uvedli kompletno tehnologijo za strojno sečnjo in danes razpolagamo s tremi garniturami. V zadnjih letih približno tretjino poseka v gozdovih Nadškofije Ljubljana in državnih gozdovih posekamo s strojno sečnjo. Strojno sečnjo danes uspešno izvajamo predvsem v terensko in sestojno primernih gozdovih na visokih planotah Pokljuke in Jelovice in pri tem upoštevamo najvišje standarde varovanja okolja.

Zaradi sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdom uporabljamo prilagojene tehnologije poseka in spravila lesa. Eni najlepših in najkakovostnejših gozdov na svetu na Pokljuki in Jelovici so tudi odraz naših prizadevanj!

 GG Bled - sečnja lesa: ročni posek GG Bled - sečnja lesa: ročni posek GG Bled - sečnja lesa: žičnica v obratovanju GG Bled - sečnja lesa: žičnica v obratovanju GG Bled - sečnja lesa: strojna sečnja GG Bled - sečnja lesa: strojna sečnja


Za vse dodatne informacije v zvezi z gozdno proizvodnjo ali če ste zainteresirani, da vam posredujemo ponudbo za izvedbo poseka in spravila v vašem gozdu, se obrnite na:

Vodja gozdne proizvodnje v gozdovih nadškofije Ljubljana:

Matija Benedičič, dipl. inž. gozd.

Tel.: +386 41 323 732

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih