SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Ob rob mednarodni delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih rešitev

Pokljuka, 16. maj 2019

 

V zadnjih letih smo priča vse večjim težavam z obvladovanjem podlubnikov v smrekovih sestojih. Pogoste in obsežne kalamitete, ki so posledica napada zlasti osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus), niso posebnost Slovenije, ampak se z njimi srečuje praktično celotna srednja Evropa, kjer je smreka zastopana s pomembnim deležem. Kot kaže k težavam prispevajo tudi spremembe klime.

 

Na Zgornjem Gorenjskem v zadnjem obdobju beležimo izreden obseg teh motenj in se srečujemo z vprašanji, kaj lahko storimo za zmanjšanje škode oziroma kako učinkovito ukrepati pri teh dimenzijah problemov.

 

S tem namenom sta Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. in Zavod za gozdove Slovenije (OE Bled) 16. maja 2019 organizirala mednarodno delavnico na Pokljuki. Na njej so domači strokovnjaki in strokovnjaki iz bližnjih dežel (Avstrija, Italija, Češka republika) razpravljali o vzrokih težav s podlubniki, predvsem pa o možnih rešitvah. Več o delavnici lahko preberete v pripetih prispevkih.

 

 

Aleš Kadunc in sodelavci: Obvladovanje podlubnikov - vidiki gozdarske gospodarske družbe 

Andrej Avsenek: Podlubniki na blejskem GGO

David Wutti: (Ne)Obvladovanje podlubnikov na avstrijskem Koroškem

Pavla Bortlova: Bark Beetle in the Czech Republic

Goozer in sodelavci: Primer Italije - vetrolom in pričakovane posledice 

 

Nekaj slik z delavnice si lahko ogledate v galeriji Problematika podlubnikov

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih