SlovenščinaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Slavnostna podelitev certifikata FSC
Petek, 07 Januar 2011
Stojijo z leve: Irena Šinko, mag. Dejan Židan, Janez Celar, mag. Marko Matjašič / Fotografija:Jože Ovnik Stojijo z leve: Irena Šinko, mag. Dejan Židan, Janez Celar, mag. Marko Matjašič / Fotografija:Jože Ovnik

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan, je slovesno podelil FSC-certifikat predstavnikoma Nadškofije Ljubljana in Gozdnega gospodarstva Bled 

 

Minister mag. Dejan Židan in direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Irena Šinko sta slovesno podelila FSC-certifikat prvim trem zasebnim lastnikom gozdov v Sloveniji. 

Certifikat so prejeli Nadškofija Ljubljana, Hubert Kosler ter Cvetka in Jurij Rudež. Skrbnik certifikata v Sloveniji je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki gospodari z državnimi gozdovi.

Certifikat sta v imenu Nadškofije Ljubljana prejela g. Janez Celar, član nadškofijske gospodarske uprave, in mag. Marko Matjašič, namestnik direktorja GG Bled.

To je veliko priznanje za GG Bled, ki na Gorenjskem gospodari z gozdovi v lasti Nadškofije Ljubljana.

Gospodarjenje z državnimi gozdovi je bilo s podelitvijo FSC-certifikata certificirano že 27. 03. 2007. Pozitivne izkušnje s certifikatom so nas prepričale, da smo se skupaj z svojim lastnikom odločili, da certificiramo tudi gospodarjenje z gozdovi v lasti Nadškofije Ljubljana.

Čeprav je bilo naše gospodarjenje z gozdom že pred podelitvijo certifikata na primerni ravni, smo morali pred podelitvijo certifikata še izboljšati nekatere norme, ki jih zahteva FSC-standard.

Gospodarjenje v skladu s certifikacijsko shemo FSC v mednarodnem poslovnem okolju pomeni, da z gozdovi gospodarimo po najvišjih okoljskih, socialnih in ekonomskih standardih.

Poleg mednarodnega ugleda nam FSC-certifikat v poslovnem okolju odpira vrata tudi do nekaterih kupcev lesnih sortimentov, ki kupujejo samo certificirano surovino.

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih